fbpx

Eureca raportowanie XL ENT i Zebra BI

EURECA raportowanie XL ENT

W raportach XL ENT użytkownik pracuje bezpośrednio w Excel’u i ma dostęp do bardzo ciekawych funkcjonalności jak choćby praca z parametrami (dzięki czemu wyświetlane są wyłącznie potrzebne informacje bez konieczności pobierania wszystkich danych do pliku), a także dodatkowych typów wykresów (analiza odchyleń i waterfall). To narzędzie umożliwia raportowanie zgodnie z międzynarodowymi standardami wizualizacji, a także koncepcją „one page only” („one page reporting”). Dzięki tym funkcjom raporty XL ENT mogą być wykorzystywane również jako narzędzie do prezentacji (story telling).

Przykładowe ekrany systemu Eureca – kliknij aby powiększyć ekran


ZEBRA BI

W obszarze raportowania bardzo ważne są standardy np. IBCS

Raport spełnia standardy określone przez stowarzyszenie IBCS, gdy spełnia zasady siedmiu obszarów, które tworzą akronim „SUCCESS„:

S AY Przekaż wiadomość
U NIFY Wprowadź standaryzację
C ONDENSE Zwiększ gęstość informacji
C HECK Zapewnij wizualną integralność
E XPRESS Wybierz odpowiednią wizualizację
S IMPLIFY Unikaj bałaganu, upraszczaj
S TRUCTURE Porządkuj treść

W tym obszarze wybraliśmy rozwiązanie ZEBRA.BI, która poprzez dodatek do Excela w łatwy sposób może zintegrować się z systemem EURECA Raportowanie XL ENT. Dzięki temu można bardzo szybko przygotować raporty i prezentacje zgodne z wewnętrznymi standardami organizacji i/lub IBCS.

Wiarygodne raport potrzebują pewnych danych.

Zebra BI wspiera przygotowanie raportów w środowisku MS Excell zgodnie z standardami wizualizacji danych.  Znacząco ułatwiając prezentację danych zgodnie z wybranym schematem. Tworzenie  prezentacji danych przy wykorzystaniu zdefiniowanych w Zebra BI wykresów pozwala bardzo szybko przygotować pożądane wizualizacje.

Jednak nawet najlepsza wizualizacja danych będzie bezużyteczna jeśli te dane nie będą spójne i wiarygodne. Kluczowe jest więc dostarczenie odpowiednich danych, tak aby system Zebra BI wspomógł je następnie zinterpretować i zaprezentować.

Najlepszy efekt uzyskamy łącząc zalety pracy w systemie Eureca, gdzie dzięki hurtowni danych  – dane są w spójne i wiarygodne dane.  

Bezpieczeństwo danych czy automatyzacja odświeżania w Excelu, powoduje że ciężar pracy związanej z przygotowaniem raportu przesuwa się w kierunku dobrania odpowiedniej wizualizacji i analizy danych a nie w stronę weryfikacji poprawności danych.

Warto nadmienić tutaj również fakt, że Eureka zawiera dane planistyczne a zestawienie danych plan/wykonanie/odchylenie…w wielu wersjach jest dostępne od ręki.

Wykorzystując wszystkie funkcjonalności MS Excella wsparte o wizualizacje Zebra BI i dostęp do danych przechowywanych w Eurece otrzymamy przyjazne i rozbudowane narzędzie raportowe.

Jesteśmy autorami systemu Eureca. Dobrze znamy system Zebra BI. Pomożemy Ci uruchomić oba zintegrowane narzędzia w takiej konfiguracji, która jest najlepsza dla Twoich potrzeb i możliwości.

Osiągnij efekt synergii – sprytnie wykorzystaj zalety Zebra BI i systemu Eureca. 

Pobierz wersję testową systemy Zebra BI – tutaj

Zobacz nagranie webinarium pokazujące wykorzystanie  narzędzia EURECA raportowanie XL ENT wraz z dodatkiem Zebra BI:

"Jak przyspieszyć raportowanie w skoroszytach Excel zwiększając ich komunikatywność?"

Zobacz materiał wideo