Tableau w Ochronie Zdrowia

W instytucjach ochrony zdrowia szczególnie istotna jest:

– analiza wykonania kontraktu,
– analiza ruchu chorych,
– analiza zużycia leków wg pacjentów, oddziałów, dni, procedur medycznych itp,
– analiza zachorowań wraz z wizualizacją na mapie,
– analiza procedur wg czasu, kosztów.